Werksessie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn – RegioPlus

Hoe behouden we medewerkers in de zorg- en welzijnssector?

Als we binnenkomen bij de werksessie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn, zijn deelnemers druk met elkaar in discussie en schrijven ze op de grote papieren vellen die aan de muur hangen. Hier worden oplossingen bedacht om medewerkers in de zorg- en welzijnssector te behouden.

Onderzoek
In samenwerking met onderzoeksbureau Presearch heeft RegioPlus een uitstroomonderzoek gedaan. Meer dan 2.000 vertrekkende medewerkers deden mee aan het onderzoek, waarbij zij vragen beantwoordden over hun vertrek. Eind vorig jaar publiceerde RegioPlus de voorlopige resultaten. De belangrijkste conclusies? De meeste uitstroom vindt plaats in het eerste jaar van het dienstverband, waarbij de meest genoemde vertrekredenen ‘andere loopbaanmogelijkheden’ en ‘meer uitdaging’ zijn. Communicatie van leidinggevenden wordt genoemd als grootste verbeterpunt. En niet onbelangrijk: uit het onderzoek blijkt dat 4 op de 5 vertrekkende medewerkers weer in zorg en welzijn wil werken.
 
Is het erg dat jonge werknemers vertrekken?
De deelnemers aan de sessie gaan aan de slag met een aantal vragen over de uitstroom. Een groepje discussieert over de vraag of het erg is dat jonge mensen snel weer vertrekken uit de sector. “Vanuit economisch perspectief is dat erg”, zegt een deelnemer. “Opleiden kost geld, begeleiding van werknemers kost geld en het inwerken van nieuwe mensen ook.” Toch zijn er ook deelnemers die ook de voordelen zien van snel vertrekken. Zij denken dat jonge mensen onderzoekend zijn en dat ze de opgedane inzichten meenemen naar een volgende werkgever binnen de sector.


 
Meer plezier en een alternatief beloningssysteem
Ideeën over het behouden van mensen? Die zijn er te over. De flip-over met deze vraag is bomvol. Er staan ideeën op als een betere werk-privébalans, betere begeleiding, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, meer plezier in het werk, aandacht en waardering en een beter loopbaanperspectief. Unaniem wordt er gekozen voor plezier als belangrijkste pijler om mensen te blijven binden. Ook wordt er nagedacht over alternatieve beloningssystemen “Kunnen we niet werken met een target, net zoals in het bedrijfsleven? Je zou een manager kunnen belonen als het hem lukt zijn team te behouden”.
 
Draai negatieve punten om
Bij de laatste andere flip-over wordt nagedacht over de vraag ‘Hoe kunnen we de uitstroom juist vergroten?’. “Minder persoonlijke aandacht en meer hiërarchie” wordt geopperd. “Nog meer vergaderen!”, roept een deelnemer. Ook een hogere werkdruk, minder ontwikkelingsmogelijkheden en verplicht voltijd werken worden genoemd. Waarom zou je deze ideeën willen opperen als je juist het tegenovergestelde wilt bereiken? Dat wordt duidelijk wanneer de facilitator van de sessie de deelnemers vraagt om de drie belangrijkste negatieve punten om te buigen naar iets positiefs. Zo concludeert dit groepje dat autonomie en zingeving ervoor kunnen zorgen dat mensen juist willen blijven. En dat het belangrijk is om zorg als een baten- in plaats van een kostenpost te zien. Een van de deelnemers formuleert het mooi. “We zouden de gezondheidszorg moeten zien als investering. Zorg is geen collectieve last maar het brengt juist wat op! Het is een investering in gezonde en gelukkige mensen.”

Voeg toe aan selectie