Werksessie Toekomstscenario’s voor de arbeidsmarkt medisch domein, SEO

Gaan we richting India, Zuid-Korea, Sardinië of toch Rusland?

Het is druk in themakamer 2, waar onderzoeker Siemen van der Werff van SEO Economisch Onderzoek zijn rapport over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor medisch en verzorgend personeel presenteert. Professionals uit de zorg- en welzijnssector luisteren aandachtig naar zijn toekomstscenario’s.

Het rapport
Van der Werff vertelt over zijn onderzoek ‘Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor medisch en verzorgend personeel’. Het rapport start met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tussen 2012 en 2017. Een periode waarin na een krimp nu sprake is van sterke groei en een grote vraag naar personeel. Naar verwachting zal deze groei ook de komende jaren verder toenemen.
 
Omvang en kosten
Van der Werff laat de omvang van de tekorten in grafieken zien. Vooral het aantal verzorgenden is de afgelopen jaren sterk gedaald. Tegelijkertijd stromen verzorgenden vaker uit dan andere beroepsgroepen en is het aantal vacatures hoger. Dat leidt tot hogere kosten. Instellingen moeten meer geld uitgeven aan wervingskosten en het inwerken van personeel: nieuwe medewerkers zijn nu eenmaal niet direct zo efficiënt als mensen die er al werken. En ook het opleiden van mensen om in de zorg te werken kost geld.
 
Trends
De verwachting voor de toekomst? Van de Werff: “We weten in elk geval 100 procent zeker dat we vergrijzen en dat dat voorlopig zo zal blijven.” Daarnaast wijst hij op de impact van regeer- en hoofdlijnenakkoorden en nieuwe technologieën. En natuurlijk de maatschappelijke trends. “We hebben te maken met de 24-uurs economie, steeds mondiger wordende patiënten, klimaatverandering, een toename van mensen met overgewicht, de dalende vaccinatiegraad en zo nog meer ontwikkelingen. Deze factoren hebben allemaal impact op de zorgvraag.”
 
Vier scenario’s voor de toekomst
Om het effect van de trends te duiden heeft SEO een viertal scenario’s ontwikkeld die de ontwikkelingen afzetten op twee assen: een as voor de snelheid van technologische ontwikkeling en een as voor het toe- of afnemen van het aantal gezonde levensjaren. Zo ontstaan er vier scenario’s, namelijk Sardinië, Zuid-Korea, Rusland en India. Elk scenario heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Aan de slag!
Het is tijd om de handen uit de mouwen te steken. De deelnemers verdelen zich in vier groepen. Elke groep verzamelt zich bij een flip-over, waarop een van de landen uit de vier scenario’s staat. Hier beantwoorden ze een vraag over het desbetreffende land.  Zo wordt er bij de flip-over over Zuid-Korea gediscussieerd over de gevolgen van grote technologische ontwikkelingen voor de zorg. “Krijgen we dan een soort flying doctors over een digitale snelweg, die ons gaat helpen op afstand?” vraagt een deelnemer. Ook anderen zien de consequenties van snelle technologische ontwikkeling. “Heel veel mensen die nu in onze sector werken zullen zich hier niet meer thuis voelen. We moeten mensen gaan omscholen, of juist technisch geschoolde mensen binnenhalen.” Voor elk land zien deelnemers zowel voor- als nadelen.
 
Dat elk scenario discussie met zich mee brengt is volgens Van der Werff precies de bedoeling. “Het doel van deze sessie is om mensen die werkzaam zijn binnen de sector zorg en welzijn kennis te laten maken met dit onderzoek en de verschillende scenario’s, zodat ze zelf nadenken wat deze scenario’s voor hen kunnen gaan betekenen.” En zo verlaten de deelnemers de zaal een uur later. Vol ideeën over de toekomst van hun werkveld.

Benieuwd naar het rapport of de samenvatting? Klik dan hier.

Voeg toe aan selectie