Werksessie De arbeidsmarkt van het sociaal domein, Regioplan Beleidsonderzoek en Cebeon.

De T-shaped professional in het sociaal domein

In het sociaal domein zijn T-shaped professionals broodnodig. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek De arbeidsmarkt van het sociaal domein, dat werd uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek en Cebeon.

Hoe is het sociaal domein ingericht en welke effecten heeft dit op de organisatie van arbeid en op deelarbeidsmarkten? Dat was de centrale vraag van het omvangrijke onderzoek, waarvoor aan 15.000 organisaties in negen branches en gemeenten vragen werden voorgelegd. 

"We zagen onder meer dat functies als jeugdzorgwerker, pedagogisch medewerker en jobcoach enorm aan verandering onderhevig zijn", vertelt Jos Mevissen, een van de onderzoekers. "Ook zijn er nieuwe functieprofielen ontstaan. Er is meer behoefte aan hoger opgeleiden en aan mensen met ervaring. En er zijn veranderingen in de vereiste competenties." 

Zo moeten werknemers in het sociaal domein meer administreren, krijgen ze meer taken, moeten ze meer samenwerken en zijn er nieuwe kennis en vaardigheden nodig. De werkdruk neemt toe, er is een zwaardere caseload en zowel werkgevers als werknemers rapporteren veel meer mentale belasting. 

T-shaped
Al die ontwikkelingen doen een beroep op de professional werkzaam in het sociaal domein. Ook hier is de T-shaped professional nodig. De staande balk van de T staat daarbij voor de inhoud: een vakprofessional met up-to-date kennis, die innovatief is, inhoudsdeskundig, kwaliteitsgericht en evidence-based werkt. 

In de liggende balk zitten de competenties. De medewerker in het sociaal domein  is ook communicatief, coöperatief en flexibel. Hij of zij kan samenwerken, verder kijken dan de eigen professie, kan onderhandelen, heeft een open houding, kan verbinden, breed signaleren en doorverwijzen. Of: zou dat moeten kunnen. "In de afgelopen jaren is die liggende balk veel zwaarder geworden", zegt Mevissen. 

Eigenschappen verenigen
Na de inleiding gaan de aanwezigen in groepjes in gesprek over de T-shaped professional. In hoeverre zijn ze er al in het sociale domein? "Het is bijna niet te doen om al deze eigenschappen in een persoon te verenigingen", zegt iemand. Een ander: "De eigenschappen kunnen ook tegenstrijdig zijn. Als je zorg wilt leveren, maar tegelijkertijd de hand op de knip moet houden." 

Wat er moet gebeuren als we het sociaal domein opnieuw zouden mogen organiseren? De aanwezigen hebben er duidelijke ideeën over. "Dat wij meer macht dan de verzekeraars hebben", zegt iemand. "Centraliseren en ontschotten", heeft een groepje opgeschreven. "Wat?", reageert iemand uit een andere groep. "Dat centraliseren vind ik wel heel 2015. Ik wil juist regionaliseren."

Om de T-shaped professional verder te ontwikkelen moet er in de hele sector ook aandacht komen voor de competenties in de dwarsbalk, zo vinden de aanwezigen. "Het moet in het onderwijs zitten, maar ook in de leercultuur van organisaties."

Benieuwd naar het rapport of de samenvatting? Klik dan hier.

Voeg toe aan selectie