De sociale dialoog in een digitale toekomst

Op basis van onderzoek de dialoog aangaan: dat is het doel van deze kennis- en inspiratiemiddag over onderzoek naar de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Na het welkom van Johan Siegert van AZW, neemt trendwatcher Lieke Lamb haar toehoorders mee in een toekomst vol digitale destructie en digitale dossiers.

Sinds 2017 is er veel gebeurd in het AZW-programma. Zo staat er dankzij het CBS een goed datawarehouse en zijn er veel verdiepende onderzoeken gedaan. "Een ander belangrijk doel was om de sociale dialoog aan te gaan voor verdiepend onderzoek", vertelt Siegert. "We hebben hier al een eerste inspirerende bijeenkomst over gehad en vandaag gaan we hiermee verder." 

"We gaan niet op basis van onderbuikgevoelens in gesprek, maar op basis van onderzoek. Geloven jullie het bijvoorbeeld als ik zeg dat veel sollicitanten nauwelijks weten op wat voor werk ze solliciteren? Of dat de zorgvraag toeneemt als mensen minder gaan roken?" 

Nieuwe verschijningsvormen
Deze onderwerpen komen in de deelsessies aan bod. Maar eerst luisteren we naar Lieke Lamb. Zij duidt al twintig jaar trends. "Wat kun je nou met al die technologische vernieuwingen in de praktijk?" 

De wereld verandert snel, zegt Lamb. "Maar de concepten blijven grotendeels gelijk. Alleen de verschijningsvormen veranderen. Laatst hoorde ik iemand van een startup zijn briljante en unieke concept delen: een distributiehub voor pakketjes van verschillende leveranciers om vervolgens vanuit die hub eens per dag langs de huizen te gaan…" Lachend: "Zo nieuw is dat idee natuurlijk niet." 

Digital destruction is dit jaar een grote trend, zegt Lamb. Ze doelt daarmee op bedrijven die in de afgelopen jaren veel technologieën aan elkaar hebben geknoopt, zonder holistische visie. "Er is jarenlang technologie gestapeld en nu vallen er gaten. Laatst nog lag het netwerk van een universiteit plat." 

Voedsel en vergrijzing
Een andere trendlijnen die Lamb relevant vindt is voedsel, dat steeds meer aandacht krijgt. Steeds meer mensen zijn bezig met gezond en duurzaam eten. De vergrijzing in Nederland en de rest van de wereld zet door. "In Japan worden er al meer luiers verkocht voor volwassenen dan voor baby’s." 

Het digitale dossier is een andere trend: iedereen wil overal bij zijn gegevens kunnen en kan dat ook steeds vaker. "Die gegevens moeten vertrouwelijk én toegankelijk zijn. Medische zorg gaat steeds meer via mobiel." “Deze ontwikkeling kent natuurlijk ook een schaduwzijde”, zegt Lamb: “bijvoorbeeld het digitale paspoort dat in China door de overheid wordt gebruikt om burgers in verregaande mate te controleren en te sturen.”

Cliënten worden steeds meer een kritische consument. En ook digitalisering blijft doorzetten, besluit Lamb. "In Australië leiden ze al verloskundigen op met digital skills. 5G in Nederland: wat kunnen we ermee, wat betekent het voor onze gezondheid? Ik ben benieuwd naar wat dat ons gaat brengen." 

Voeg toe aan selectie