Werksessie arbeidsmarkttekorten sociaal domein, AEF

218 interventies om van te leren

De veranderingen in het sociaal domein in de afgelopen jaren leiden tot kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsmarkttekorten. Wat kunnen we leren van interventies uit andere sectoren en andere landen? Medewerkers van onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) vonden 218 interventies en delen hun voorlopige bevindingen.

We worden ouder en ouderen wonen langer thuis. Er is een toename van psychische problematiek. En er wordt ingezet op zoveel mogelijk hulp in de thuissituatie. "Dat vraagt om andere, nieuwe werkwijzen", zegt onderzoeker Thijs van den Broek. "We moeten zorg en ondersteuning integraal en op maat leveren, tegen zo laag mogelijke kosten." 

En daar zijn interventies voor nodig. AEF onderzocht arbeidsmarktinterventies in andere sectoren en in andere landen: 218 in totaal. Het onderzoek is nu bijna afgerond, de conclusies en adviezen moeten nog geschreven worden.

Informele zorg
In alle landen zijn demografische veranderingen de grootste drijver van de kwantitatieve tekorten. Interessant is bijvoorbeeld dat in Singapore relatief veel mensen vanuit het buitenland in de sector komen werken, terwijl in Portugal en Letland juist mensen vertrekken naar het buitenland. 

In Singapore wordt veel zorg en welzijn informeel georganiseerd. Dat zit in de cultuur, legt Sanne van Eerden uit. "Maar opvallend is dat er wel veel landelijk wordt georganiseerd om vrijwilligers en het informele netwerk te ondersteunen." 

Vergroten instroom
Het grootste deel van de 218 interventies richt zich op het vergroten van de instroom. Dat kunnen investeringen in opleidingen zijn, investeringen in zij-instroom en bijvoorbeeld het aanboren van nieuwe doelgroepen als migranten en oudere werknemers. "Het vergroten van het aantal opleidingsplekken zien we regelmatig terugkomen", zegt Van Eerden. "En de bouw heeft bijvoorbeeld een eigen bedrijfsschool." Bredere opleidingen zijn ook een manier om de instroom te vergroten: dat je bijvoorbeeld met een diploma pedagogiek ook meteen je pabo-diploma op zak hebt. 

De groep vond het meest interessant de interventies die gericht zijn op anders organiseren van het werk. Bijvoorbeeld de herordening van het takenpakket. "Zo is in Engeland de nursing associate in het leven geroepen, die taken van de verpleegkundige overneemt." Andere interventies zetten in op geografische spreiding. Denk hierbij aan voorrang voor een opleiding als je toezegt om in een bepaald gebied te gaan werken.

De komende tijd gaan de onderzoekers hun bevindingen verder analyseren. Op basis daarvan komen zij met een rapport

Voeg toe aan selectie